Tydzień Misyjny

W myśl tegorocznego hasła Tygodnia Misyjnego: PEŁNI DUCHA I POSŁANI, przeżywaliśmy w naszej parafii Niedzielę Misyjną oraz misyjne nabożeństwa różańcowe w ciągu tygodnia. Dzieci przebrane w symboliczne stroje z różnych kontynentów z wielką radością i przejęciem wzięły udział w oprawie liturgicznej podczas Mszy św. Również wielkie zaangażowanie rodziców w przygotowanie tych dzieci świadczyło o ich otwartości na potrzeby ludzi z różnych stron świata, których Duch Święty powierzył trosce Misjonarzy i Misjonarek. W naszej parafii szczególnie zaakcentowana była również osoba Siostry Misjonarki Norberty Janus, naszej rodaczki pracującej w Afryce.

Jak powiedział ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce: „Tydzień Misyjny jest szczególnym czasem, aby ożywić w sobie świadomość, iż Duch Święty napełnia nas i posyła, włączając nas w misję Kościoła (…) to czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa. To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach”. Niech więc Pan Bóg będzie uwielbiony w modlitwie i każdym działaniu naszych parafian, które jest głoszeniem Jego Królestwa na ziemi.

Komentowanie jest wyłączone