Rycerstwo Niepokalanej

RN

Rycerstwo Niepokalanej jest stowarzyszeniem założonym przez świętego Maksymiliana Marię Kolbego 16 października 1917 roku. Rozwija się ono – pomimo różnorakich trudności – na całym świecie, także w diecezji tarnowskiej. Program stowarzyszenia trafnie i syntetycznie ujmuje Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej:

CEL: Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

WARUNKI:

  1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  2. Nosić Cudowny Medalik.
  3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI:

  1. W miarę możności odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
  2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.
  3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

 

Opiekun duchowy: ks. Mateusz Skowron,  tel. 577 846 101, e-mail: mateuszskowron13@gmail.com

Komentowanie jest wyłączone