Róże Różańcowe Rodziców

Różaniec Rodziców

Różaniec Rodziców

-O NAS-

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe i dobrze pokierowało swoim życiem. Istnieje jednak wiele zagrożeń, które mogą to utrudnić, lub już dotykają dziecko. Odpowiedzią na nie, jaką mogą udzielić wierzący rodzice jest zwrócenie się o pomoc do Boga. Modlitwa różańcowa jest również modlitwą, która uzdrawia relacje w rodzinie.

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Dana grupa Różańca Rodziców stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest cały różaniec. Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca rozważa sobie przypisana tajemnicę różańcową. Nie ma konieczności uczestniczenia w inicjatywach związanych z Różą, najważniejsza jest modlitwa.

Rodzice obejmując modlitwą swoje dzieci (ich współmałżonków), jak również chrześniaków, modlą się w następujących intencjach:

 • aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów,
 • błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości,
 • rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę,
 • uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku,
 • w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

 

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców mogą:

 • przede wszystkim rodzice naturalni,
 • rodzice, którzy zaadoptowali dzieci,
 • rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
 • rodzice pozostający w separacji i rozwiedzieni,
 • rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga także takie trudne sytuacje uporządkować,
 • wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci,
 • wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do modlitwy w intencji dzieci, których rodzice nie chcą się podjąć takiej modlitwy.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl

Szczególnie warto przeczytać:

https://rozaniecrodzicow.pl/testimony – świadectwa modlących się rodziców na temat owoców uzyskanych przez tą formę modlitwy

https://rozaniecrodzicow.pl/faq – pytania i odpowiedzi czy warto się przyłączyć i w jakim celu
Obecnie w naszej Parafii istnieją następujące Róże Różańcowe Rodziców pw.:

 • I – Św. Joanny Beretty – Molli,
 • II – Św. Dzieci Fatimskich – Hiacynty i Franciszka,
 • III – Św. Zelii i Ludwika Martin (uświęcać można się także w małżeństwie),
 • IV – Św. Józefa
 • V – Św. Jana Pawła II
 • VI – Św. Rity
 • VII – Św. Maksymiliana
 • VIII – Bł. Karoliny
 • IX – Św. Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała
 • X – Św. Antoniego Padewskiego
 • XI – Św. Jana Bosko (do tej Róży można się zapisywać, nie jest jeszcze skompletowana)

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

Kontakt: Danuta Szydełko, tel. 512 987 925, e-mail: lszydelko@o2.pl

Z racji obecnej sytuacji związanej z pandemią, nie od rzeczy będzie zaproponować kilka książek z chrześcijańskiej klasyki, które mogą ożywić i umocnić wiarę. Na pewno bardziej na tym można skorzystać niż na nerwowym śledzeniu informacji medialnych.

LEKTURY NA CZAS PANDEMII:

I. Tomasz a Kempis, Naśladowanie Chrystusa.

Po Piśmie Świętym jedna z najbardziej rozpowszechnionych książek religijnych. Święty Ignacy Loyola od czasów swego nawrócenia był rozmiłowany w Naśladowaniu i uważał je za perłę książek duchownych. Czytał je dwa razy dziennie: jeden rozdział rano, według porządku, drugi natomiast wieczorem, na wyrywki, gdzie się książka otworzyła. Święty Franciszek Salezy zwykł był mawiać, że ta książka więcej ludzi nawróciła i uświęciła, niż zawiera liter. Święta Teresa z Lisieux z upodobaniem czytała Naśladowanie. W krótkich rozdziałach (jeden można przeczytać w dwie minuty) zawarte są wskazówki stanowiące proste i zwięzłe odbicie Ewangelii.

II. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.

To prorocze dziełko jest jednym z najwspanialszych pomników, jakie wystawiono Matce Najświętszej. Autor wyjaśnia, na czym polega całkowite poświęcenie się Panu Jezusowi przez ręce Niepokalanej. „Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł na świat Jezus Chrystus i przez Nią też chce On w świecie panować.” (p.1) Zaleca ofiarowanie się Matce Najświętszej w jakieś święto maryjne według planu 33 dni przygotowań. Niewola miłości głoszona przez Ludwika była inspiracją dla kardynała Wyszyńskiego, świętego Jana Pawła II oraz świętego Maksymiliana. Głębię tej książeczki trudno wysłowić w kilku zdaniach; wypada zatem najserdeczniej zachęcić do lektury. Rozważenie myśli w niej zawartych może przynieść zupełną przemianę serca.

III. O. Emil Neubert, Życie w zjednoczeniu z Maryją.

Książka doskonała na miesiąc maj – miesiąc maryjny. Ukazuje w sposób prosty, poparty przykładami, różnorakie sposoby czci Matki Najświętszej. Same tytuły rozdziałów rzucają wiele światła: „Kochać Maryję Sercem Jezusa, a Jezusa Sercem Maryi”, „Przypominanie sobie o Maryi”. Autor podejmuje także prozaiczne tematy, jak rozproszenia, posiłki, rekreacja i odpoczynek. Uczy wewnętrznego i mocnego nabożeństwa, które jednoczy naszą wolę z wolą Matki Najświętszej. Wskazówki są dostosowane do życia i obowiązków osoby świeckiej.

IV. Święty Franciszek Salezy, Filotea.

Święty Franciszek kieruje swe wskazówki do osób żyjących w świecie, do małżonków. Czasami świeccy myślą, że głęboka pobożność oddali je od codzienności albo w ogóle nie jest dla nich możliwa ze względu na warunki życia. Salezy rozwiewa te wątpliwości i pokazuje, że źle by było gdyby mnich zajmował się handlem, a małżonek modlił się jak pustelnik. Rodzic i małżonek może wzrastać w świętości właściwej swojemu stanowi. Na tej drodze podaje mnóstwo wskazówek ilustrowanych pięknymi przykładami.

V. Święty Alfons Maria Liguori, Wysławianie Maryi.

Święty Alfons zwany Doktorem Najgorliwszym z wielką prostotą i z jeszcze większą miłością ukazuje Matkę Najświętszą jako Ucieczkę grzeszników i Pośredniczkę wszelkich łask. Książka napisana bardzo przystępnie; na końcu każdego rozdziału jest podany budujący przykład, a następnie modlitwa do Matki Najświętszej.

Myślę, że w tych książeczkach, które napisali święci i które były czytane przez świętych, znajdziemy więcej światła i odpowiedzi na dzisiejszą sytuację i nasze niepokoje niż w przekazach medialnych. Z pozdrowieniami. +++

Komentowanie jest wyłączone