Ogłoszenia parafialne

Chomranice, dnia 04.XII.2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś po Mszach Świętych a także od sumy do wieczornej Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu. Bóg zapłać za ofiary składane do puszek w dniu modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna.
 2. Msze Święte w tym tygodniu w poniedziałek wtorek i sobotę tylko rano, a w środę, czwartek i piątek rano i wieczorem. RORATY w tym tygodniu będą w poniedziałek, wtorek i sobotę rano a w środę i piątek po południu o godz.17.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w Mszach świętych roratnich.
 3. W środę na wieczorne nabożeństwo zapraszamy dzieci klas trzecich szkoły podstawowej i ich rodziców na kolejne spotkanie przygotowujące do I Komunii Świętej
 4. W czwartek wypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze święte będą o 7.00, 9.00 i wieczorem o 17.00. W tym dniu, Dziewczęca Służba Maryjna przeżywa swoje patronalne święto. Dziękując za ich piękną służbę dla Jezusa i Maryi, powierzamy siostrę Annę, wszystkie Maryjki oraz ich rodziny opiece Matki Najświętszej.
 5. W tym tygodniu organizujemy także wyjazd do tych Chorych, którzy nie mogą być na Parafialnej spowiedzi adwentowej. Bardzo prosimy, aby  z poszczególnych rejonów  przysłać pojazdy w wymienione dni i godziny a chorych zgłosić dziś w zakrystii.
 6. W tym roku, po dwóch latach przerwy w organizowaniu Kolędy Misyjnej,  wznawiamy tworzenie grup kolędniczych. Bardzo prosimy rodziców i opiekunów o pomoc dzieciom i młodzieży w przygotowywaniu grup oraz strojów. Zwracamy się jednocześnie z serdeczną prośbą do pełnoletnich osób z naszej parafii, które chciałyby poświęcić swój czas na to świąteczne wędrowanie, włączając się w ten sposób w misyjne dzieło Kościoła. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do s. Anny Marii.
 7. W piątek o 19:00 z parkingu przy plebanii będzie wyjazd autokarem młodzieży na dekanalne spotkanie młodzieży do Marcinkowic. Zapisy u ks. Piotra. Koszt przejazdu 10 zł.
 8. Dziękujemy rodzinom z Kłodnego za sprzątanie naszych świątyń. Bóg zapłać. Na ten tydzień troskę o nasze świątynie powierzamy kolejnym rodzinom.
 9. Diecezjalna Fundacja „Auxilium” wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje konferencję „Rodzina w czasie przemian”, która odbędzie się 12-13 grudnia 2022 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
 10. Wydział ds. Nowej Ewangelizacji serdecznie zaprasza na XII Forum Formacyjne „Aby byli Jedno”, które odbędzie się w dniach 28-29 stycznia 2023 r. Inspiracją do tego wydarzenia jest hasło nowego roku liturgicznego: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Te słowa pobudzają nas do zadania sobie pytania jaki ma być Kościół Chrystusowy? Z odpowiedzią przychodzi nam 17 . rozdział Ewangelii św. Jana (J,17 20-26) i Jezusowa modlitwa o jedność. Stąd też hasło tegorocznego Forum. Podczas XII Forum chcemy uczyć się jak budować w Kościele wewnętrzny ekumenizm i jak współpracować w przestrzeni hierarchii i charyzmatu. Gośćmi tegorocznego spotkania będą: bp Artur Ważny, o. Wit Chlondowski, p. Aleksander Bańka i p. Marcin Jakimowicz. Zapisy i informacje na stronie internetowej Forum Formacyjnego www.fftarnow.pl oraz na stronie i Facebook’u Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji.
 11. W ostatnim czasie Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej dawną parafiankę śp.: + Alicję Woźniak z Krasnego Potockiego. Polećmy jej nieśmiertelną duszę Bożemu miłosierdziu a także śp.: + Jana Mroza, + Józefa Kaczora, + Janinę Ruchałowską, + Mieczysława  Lupę, + Elżbietę Mamcarz, + Franciszka Motaka, + Ryszarda Jacaka, + Alicję Sobczyk, + Ludwikę Dziedzic, + Renatę Włodarczyk, + Józefa Wnęka, + Franciszka Pacholarza, + Annę Górka, + Stanisława Bugajskiego za których to zmarłych w miesiącu grudniu odprawiane są  Msze Święte Gregoriańskie. Dobry Jezu a nasz Panie.

 

Chomranice, dnia 27.XII.2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Okres Adwentu, który rozpoczynamy w dzisiejszą niedzielę jest czasem przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Jest czasem świętego i radosnego oczekiwania. Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który będziemy przeżywać po hasłem: „Wierzę w Kościół”. Dzisiaj o 15.00 wypominki zmarłych a później Msza Święta. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary składane na ogrzewanie naszej świątyni.
 2. W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ofiary zbierane do puszek przeznaczone będą na ten cel.
 3. Roraty w tym tygodniu w będą w poniedziałek i wtorek rano o 6.30, a w środę, czwartek, piątek i sobotę po południu o godz.17.00. Serdecznie zapraszamy do udziału w Roratach. W tym roku tematem rozważań dla dzieci będzie ”Rodzinne pielgrzymowanie”.
 4. Jutro przypada trzynasta rocznica konsekracji biskupiej Pasterza naszej diecezji – Bpa Andrzeja Jeża. W naszych modlitwach pamiętajmy o naszym Księdzu Biskupie.
 5. W środę o 16.30 ostatnie wypominki naszych zmarłych, o godzinie 17.00 Msza Święta oraz nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Pani Chomranickiej.
 6. W sobotę o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Święta z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i św. Barbary, dla Górników aktualnie pracujących, emerytów oraz ich rodzin, a także o niebo dla zmarłych Górników. Serdecznie zapraszamy.
 7. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek o 16 nabożeństwo I czwartku, w piątek o 16.30 nabożeństwo I piątku a w sobotę o 16.00 nabożeństwo I soboty. W sobotę po Mszy świętej wieczornej zmiana Tajemnic Różańcowych.
 8. Spowiedź Święta przed I Piątkiem miesiąca będzie codziennie przed Mszą Świętą. Prosimy dzieci i młodzież, aby spowiedź w I piątek pozostawić dla osób starszych.
 9. Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII wraz z rodzicami na spotkanie formacyjne – przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania, które odbędzie się w najbliższy wtorek 29 października o godzinie 17:00. W naszych modlitwach  pamiętajmy o uczniach klas VIII i ich rodzinach.
 • Dziękujemy rodzinom z Kłodnego za sprzątanie naszych świątyń. Bóg zapłać. Na ten tydzień o troskę o nasze świątynie prosimy kolejne rodziny
 1. Przypominamy, że w zakrystii można nabywać świece wigilijnej pomocy i opłatki na wieczór wigilijny.
 • W dniach od 16.07 do 22.07.2023 roku jest organizowana parafialna pielgrzymka do Fatimy. Cena pielgrzymki to 3650 złotych oraz 180 euro za bilety wstępu i inne opłaty. Zapisy będą prowadzone do 15 lutego. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji znajduje się na ulotkach na stoliku pod chórem i na tablicy ogłoszeń.
 • Pan Sołtys Kłodnego zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu dzisiejszym o godzinie 15.00 w budynku szkoły.
 • W miesiącu grudniu będą odprawiane Msze Święte Gregoriańskie za dusze śp: + Jana Mroza, + Józefa Kaczora, + Janinę Ruchałowską, + Mieczysława  Lupę, + Elżbietę Mamcarz, + Franciszka Motaka, + Ryszarda Jacaka, + Alicję Sobczyk, + Ludwikę Dziedzic, + Renatę Włodarczyk, + Józefa Wnęka, + Franciszka Pacholarza, + Annę Górka, + Stanisława Bugajskiego.

 

 

Warszawa, 3 października 2020 r.

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do
gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Komentowanie jest wyłączone