Ogłoszenia parafialne

 

Chomranice, dnia 17 maja 2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Przeżywamy 5 Niedzielę Wielkanocną. Dziś o 15.30 Nabożeństwo Majowe a później Msza Święta.
 2. W tygodniu Msze Święte rano o godzinie 6.30, a po południu o godzinie 18.00 Msza Święta a później Nabożeństwo Majowe.
 3. Jutro wspominamy  św. Andrzeja Bobolę. Jest to dzień Imienin Ks. Biskupa Andrzeja Jeża. Zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji Drogiego Solenizanta.
 4. W środę o 18.00 Msza Święta a później Nowenna do MB Nieustającej Pomocy Pani Chomranickiej połączona z Nabożeństwem Majowym. Od tej środy, aż do końca września, nowenny odbywać się będą w zabytkowej świątyni.
 5. W czwartek na wieczorne nabożeństwo zapraszamy uczniów klas ósmych oraz Rodziców, na spotkanie w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
 6. Dziękujemy Drogim Parafianom i Gościom, za udział w Nabożeństwie Fatimskim. Już dziś zapraszamy wszystkich na Procesję Fatimską w czerwcu.
 7. Również dziękujemy rodzinom z Kłodnego za sprzątanie naszych świątyń. Na ten tydzień troskę o nasze świątynie powierzamy kolejnym rodzinom.
 8. Dziękujemy także za wiele prac wykonanych dla naszej Parafii: za przywiezienie i rozładowanie pierwszej części materiału na drogę procesyjną, remont drzwi zewnętrznych do zakrystii oraz za koszenie trawy i oprysk chodników. Bóg zapłać za okazaną pomoc.
 9. Od przyszłej niedzieli, 22 maja, sądeckie parafie rozpoczną wydarzenie o nazwie „Poruszenie – w Duchu, w Prawdzie, w Sączu”. W ramach tej inicjatywy będzie prowadzona ewangelizacja uliczna w zespołach ewangelizacyjnych oraz dzielenie się wiarą w parafiach i środowisku. Ewangelizatorzy będą mieć identyfikatory, nie będą zbierać żadnych pieniędzy, a jedynie rozmawiać nt. wiary i zapraszać na modlitewne spotkania organizowane od 27 maja w wybranych parafiach, a 5 czerwca w sądeckim amfiteatrze. Zachęcamy, aby przyjąć ich z życzliwością i miłością.
 10. Z powodu zbyt małej ilości chętnych, została odwołana pielgrzymka do Włoch. Osoby które wpłaciły zaliczkę, mogą ją odebrać w dogodnym dla siebie czasie.
 11. Na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje dotyczące odpustu w Sanktuarium Św. Rity w Nowym Sączu.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Parafia rzymskokatolicka p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Chomranicach informuje, że w dniu 20.04.2022 w Chomranicach zawarła umowę z firmą:

Konserwacja Zabytków Marta Kalata-Pawłowska,

 1. Inwalidów Wojennych 12, 33-300 Nowy Sącz

dotyczącą zadania:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z KONIECZNYMI PRACAMI REMONTOWYMI WIĘŹBY NA DREWNIANYM BAROKOWYM KOŚCIELE Z LAT 1691-92 ORAZ DREWNIANEJ DZWONNICY W CHOMRANICACH- ETAP I-WYKONANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALANEGO I PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

Kwota zawartej umowy:19 065 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych ) brutto.

Termin wykonania prac: do 31.10.2022

Warunki gwarancji: 5 lat

Chomranice 11.05.2022

 

 

 

Warszawa, 3 października 2020 r.

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do
gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Komentowanie jest wyłączone