Sakrament małżeństwa

Narzeczeni winni zgłosić się osobiście w kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem.

Należy przedstawić:

  • metryki chrztu św. ważne do 3 miesięcy
  • zaświadczenie z USC o braku przeszkód w prawie cywilnym ważne do 6 miesięcy (ślub konkordatowy) lub dokument z USC o zawarciu ślubu cywilnego (ślub niekonkordatowy)
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo z religii (szkoła średnia lub zawodowa)
  • zaświadczenie o bierzmowaniu
  • wdowcy: metrykę zgonu współmałżonka

Parafia i termin ślubu.

Parafię ślubu i termin ślubu ustalamy na kilka miesięcy w kancelarii parafialnej. Ślub odbywa się zazwyczaj w parafii narzeczonej, ale narzeczeni maja prawo zawrzeć ślub także w parafii narzeczonego. Ogromna większość młodych zawiera obecnie tzw. ślub konkordatowy tylko w kościele, ponieważ powoduje on także skutki cywilne.

Wymagane dokumenty.

Idąc na zapowiedzi do kancelarii parafialnej, przynosimy z Urzędu Stanu Cywilnego „Zaświadczenie”, że między narzeczonymi nie ma przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa.  Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się więc na tzw. badanie przedślubne na ok. 3 miesiące przed ustalonym terminem ślubu. Przynosimy także dowody tożsamości. Od strony kościelnej wymagany jest akt chrztu o dacie ważności trzy miesiące( w przypadku, gdy jedna ze stron jest niewierząca lub niepraktykująca albo innego wyznania chrześcijańskiego obowiązują dodatkowe procedury – do ustalenia w kancelarii parafialnej). Przynoszą je osoby ochrzczone poza parafią ślubu. Nadto potrzebny jest dokument bierzmowania i świadectwo kursu przedmałżeńskiego. Jeśli wyjątkowo narzeczeni są spoza naszej parafii, a chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej parafii, wymagana jest zgoda na przeprowadzenie formalności prawnych przez jednego z proboszczów: albo narzeczonej, albo narzeczonego.

Komentowanie jest wyłączone