Prace Konserwatorskie- Kościół Zabytkowy

Nasza Parafia uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wymiany gontowego pokrycia dachowego na całym dachu kościoła zabytkowego wraz z elementami więźby dachowej, wymienieniem orynnowania, a także wykonaniem nowej instalacji odgromowej.

 • Nazwa programu:
 • OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa;
 • Nazwa zadania:
 • Chomranice, kościół pw. Imienia NMP (1691-1692): wymiana pokrycia dachowego
 • Wartość finansowania lub dofinansowania i całkowita wartość zadania:
 • Całkowita wartość zadania: 455 657,76 zł
 • Wartość dofinansowania ze środków MKiDN: 451 967,76 zł
 • Data podpisania umowy o finansowanie zadania:
 • UMOWA Nr 11266/23/DOZ – kkj z dnia 25.08.2023 r.
 • Opis zadania:
 • W ramach zrealizowanego zadania zostało wymienione gontowe pokrycie dachowe na całym dachu kościoła. Przeprowadzono również prace związane z wymianą najbardziej zdegradowanych fragmentów więźby dachowej. Wykonano również nową instalację odgromową oraz wymieniono orynnowanie.

Komentowanie jest wyłączone