Caritas

“Każdy dobry człowiek jest małym światłem, które wędruje przez noc
współczesnego świata i na swej drodze zapala zamarłe gwiazdy. Dobro,
które ludzie w przyjaźni i miłości świadczą innym nie może być mierzone
wydajnością i konkurencją, ani ujęte w statystyki. Ono sięga głębiej, ma
głębsze źródło, jest podobne do niewidzialnych, ciepłych prądów zatokowych.
Ten ciepły prąd uczynności odczuwa się w zatoce naszego świata, i nie daje
jej zupełnie zamarznąć od chłodu ludzkich serc.”
P. Bosmans, “Być człowiekiem” (frag.)

 

.
Caritas

 

W dzisiejszym zabieganym świecie czasami trudno jest dostrzec  drugiego człowieka. Pochłonięci swoimi problemami zapominamy, że nasze życie nabiera sens wtedy, gdy jest wyznaczone przez miłość. Że najważniejsze w życiu jest to, co możemy ofiarować człowiekowi  doświadczonemu przez chorobę, starość, cierpienie, brak pracy, niezaradność życiową, samotność.

Pomoc potrzebującym podejmują  osoby należące do Caritasu. Działalność charytatywna tych osób obejmuje zarówno bezpośrednią pomoc skierowaną do konkretnych osób, działania służące pozyskaniu środków finansowych i rzeczowych, jak również działalność formacyjną i modlitewną.

Oddział Parafialny Caritas został założony w kwietniu1994  roku z inicjatywy ks. Proboszcza Jana Janika. Caritas w swoich szeregach skupia 10 osób. Głównym celem Oddziału jest organizowanie pomocy osobom ubogim, chorym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność Parafialnego Oddziału Caritas wpisała się na stałe w życie naszej parafii. Jak co roku w swej działalności Caritas skupia się głównie na organizowaniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rozdziałem żywności w ramach programu PEAD oraz pogłębianiu duchowej formacji oddziału w czasie spotkań w parafii, w Dekanalnym Dniu Skupienia, Diecezjalnym Święcie Caritas i rekolekcjach diecezjalnych.

Podczas osuwiska w miejscowości Kłodne,  Caritas zaangażował się pozyskanie własnych funduszy i przeznaczenie ich na pomoc poszkodowanym rodzinom.

Angażuje się w organizowanie i przeprowadzenie różnych nabożeństw: Dzień Chorych,  adoracja w Wielki Czwartek, różaniec w pierwsze soboty i w październiku. Rozprowadzenie świec, paschalików, chlebków, baranków.

Realizacja misji miłosierdzia kształtuje się i pogłębia poprzez udział członków Caritas w nabożeństwach parafialnych. Uczestnictwo w Eucharystii jest okazją do pogłębienia wiary, duchowego umocnienia i źródłem siły do przezwyciężania trudności.

Wszystkim parafianom, a także uczniom ze Szkolnego Koła Caritas, którzy zaangażowali się w działania przeprowadzone przez Parafialny Oddział Caritas bardzo serdecznie dziękujemy.

“Ubi caritas et amor
Ubi caritas deus ibi est”


Caritas

 

NR KONTA BANKOWEGO, na które można wpłacać dobrowolne kwoty na działalność charytatywną w naszej Parafii:

05 88040000 0080 0800 0677 0003

Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny w Chomranicach
Odział Parafialny Caritas
33-394 Klęczany,
Chomranice

 

 

Życzymy radości i pokoju oraz sił do przezwyciężania wszelkich życiowych przeciwności. Niech nieustanna radość z Narodzenia Zbawiciela towarzyszy nam wszystkim w NOWYM 2018 ROKU!

BÓG ZAPŁAĆ!      

Komentowanie jest wyłączone