DSM

dsmki

 

 

Dziewczęca Służba Maryjna

 

 

ave

AVE MARIA !

 

Słowami tego pozdrowienia Matki Najświętszej, które po raz pierwszy w historii Wszechświata skierował do Niej Archanioł Gabriel, Maryjki rozpoczynają i kończą każde ze swoich cotygodniowych spotkań. Grupa Dziewczęcej Służby Maryjnej w naszej parafii p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny, na którą uczęszcza aż 60 uczestniczek w różnym wieku, jest podzielona na trzy podgrupy. Z uwagi na podział wiekowy grona dziewcząt, każda z tych podgrup wybrała sobie takie Patronki, które w swoim życiu bardzo kochały i czciły Matkę Bożą. I tak: najmłodszej grupie patronuje św. Hiacynta Marto z Fatimy w Portugalii, grupie średniej – św. Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux we Francji, a grupie najstarszej – bł. Karolina Kózka z Zabawy w Polsce. Spotkania grup prowadzi Siostra Karmelitanka Dzieciątka Jezus wraz z Przewodniczkami, które ukończyły diecezjalny Kurs Przewodniczek i zostały pobłogosławione oraz posłane do tego odpowiedzialnego zadania przez diecezjalnego Księdza Biskupa. Plan naszych spotkań zawiera w sobie elementy formacji, modlitwy, śpiewu, zabawy oraz integracyjno – interakcyjne. Corocznie bierzemy udział w diecezjalnych spotkaniach DSM, a także wyjeżdżamy na kilka wakacyjnych dni w góry razem z naszym ks. Proboszczem. W naszej parafii włączamy się w śpiew Psalmów i czytanie Modlitwy Wiernych podczas Mszy św., a także angażujemy się w prowadzenie Tygodnia Misyjnego i udział w Kolędzie Misyjnej, uczestniczymy także w konkursach na forum diecezjalnym. Chętnie przychodzimy na procesje Fatimskie i aktywnie uczestniczymy w procesjach Eucharystycznych, podczas których nosimy sztandary i feretrony z Dzieciątkiem Jezus i Matką Bożą, a także poduszki procesyjne oraz serduszka procesyjne porządkujące sypanie kwiatków przez małe dziewczynki. W czasie Triduum Paschalnego adorujemy Najświętszy Sakrament z Maryją, czuwając na zmianę przy ołtarzu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

W każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca nasze spotkania w sposób szczególny i wyjątkowy przeprowadza sama Niepokalana Maryja razem ze swym Synem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Przychodzimy w te dni na prośbę Matki Bożej, którą skierowała do sługi Bożej s. Łucji z Fatimy, żeby wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu za zło, jakim tylu ludzi rani to najczulsze Serce Mamy.

Nowe kandydatki do grona DSM, po uprzednim przygotowaniu, są przyjmowane do parafialnej wspólnoty DSM przez naszego księdza Proboszcza w uroczystość patronalną Dziewczęcej Służby Maryjnej – ur. Niepokalanego Poczęcia NMP, 8. GRUDNIA.

Bycie Maryjką, to jest zarazem zaszczyt, jak i wyzwanie. ZASZCZYT – bo do tego grona wybiera i zaprasza w sercu sama Maryja i pozwala w swojej bliskości uczyć się kochać tak jak Ona. WYZWANIE – bo w dzisiejszym świecie nie jest łatwo dawać świadectwo wiary i odważnie trwać przy wartościach chrześcijańskich.

Stąd właśnie wypływa 5 ZADAŃ DZIECKA MARYI, które są istotne dla wszystkich wspólnot DSM w naszej diecezji:

1.Posłuszeństwo; 2. Wspólnota; 3. Radość; 4. Ofiara; 5. Przyjaźń z Jezusem.

Więcej o DSM:   http://dsm.diecezja.tarnow.pl/czym-jest-dsm/

AVE MARIA !

 

Chomrani

201714222017146420171455

Komentowanie jest wyłączone