Akcja Katolicka

 

Akcja Katolicka

ABY NASZA POSTAWA ZACHĘCAŁA INNYCH

DO WIARY W JEZUSA CHRYSTUSA.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, której celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej i współodpowiedzialność za rozwój Kościoła we współpracy z hierarchią kościelną.

Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1930 roku. Jej działalność została przerwana w 1953 roku przez władzę komunistyczną. W 1993 roku papież Jan Paweł II wyraził wolę reaktywowania w naszej Ojczyźnie struktur Akcji Katolickiej. W 1995 roku Konferencja Episkopatu Polski powołała dekretem Akcję Katolicką i rok później zatwierdziła statut stowarzyszenia. Patronami Akcji Katolickiej w Polsce są Święty Wojciech i Święty Jan Paweł II, a świętem jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chomranicach został erygowany w dniu 21 grudnia 2016 roku, a uroczystego przekazania dokumentów dokonał Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – ks. dr Jan Bartoszek w dniu 6 stycznia 2017 roku. Oddział liczy obecnie 13 członków.

 

dekretAK

 


Asystent Kościelny: ks. proboszcz Stanisław Pachowicz

Prezes: Maria Jabłońska

Spotkania: pierwszy piątek miesiąca

Zaproszenie na pielgrzymkę wszystkich członków POAK z rodzinami do Starego Sącza na 18 maja 2019 r

DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI  KATOLICKIEJ  DIECEZJI  TARNOWSKIEJ

33-100 Tarnów, ul. Legionów 30,  tel. 14  631 73 47

 + Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus +

Szanowna Pani/Pan Prezes, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

Zgodnie z przyjętym planem działania Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pragniemy poinformować wszystkich członków Akcji Katolickiej naszej diecezji oraz asystentów parafialnych i dekanalnych o najważniejszym wydarzeniu jakie czeka nasze stowarzyszenie w najbliższym czasie. Otóż pragniemy zaprosić wszystkich członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, tak zwyczajnych jak i wspierających, wspólnie z rodzinami na pielgrzymkę międzydiecezjalną do Starego Sącza w sobotę 18 maja 2019 roku. Rozpoczniemy nasze spotkanie formacyjne o godz. 9.30 przy Ołtarzu Papieskim. O godz. 11.00 weźmiemy udział we Mszy Świętej koncelebrowanej wraz z księżmi asystentami, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi JE Ksiądz Biskup Andrzej Jeż Pasterz Diecezji Tarnowskiej.

Pielgrzymką tą rozpoczniemy przygotowania do jubileuszu 25 – lecia istnienia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej po reaktywacji w 1995 roku. W tym dniu przypada 99 rocznica urodzin naszego Patrona świętego Jana Pawła II. Tym wydarzeniem rozpoczniemy w naszej diecezji peregrynację obrazu i relikwii świętego Jana Pawła II po parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Peregrynację zakończymy rok później, w roku jubileuszu, 18 maja 2020, w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II, w parafii błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tarnowie. W ten sposób złączymy dwie daty i dwa miejsca związane z naszym Patronem, które mogą stanowić swoistą klamrę nawiedzenia obrazu i relikwii Świętego w POAK.

Planowane wydarzenie będzie wymagało również pewnego nakładu środków finansowych. W związku z tym Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2019 roku podjął decyzję o zbiórce środków finansowych na to wydarzenie. Od JE Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza otrzymaliśmy relikwie świętego Jana Pawła II, zleciliśmy także wymalowanie obrazu naszego Patrona. Ponadto do wykonania zlecony został relikwiarz. Przygotowano harmonogram peregrynacji w poszczególnych POAK oraz książeczkę peregrynacyjną. Sugestią Zarządu jest dodatkowa jednorazowa zbiórka minimum 2 złote od członka POAK. Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich członków Akcji Katolickiej naszej diecezji o wpłaty na ten cel przelewem na konto Akcji Katolickiej lub w biurze. Za zrozumienie potrzeb i dar serca serdecznie dziękujemy.

Ponadto zwracamy się z prośbą, aby do Starego Sącza organizować wyjazdy autokarowe z poszczególnych parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy także młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którą prosimy zaprosić do wspólnej modlitwy. Wszystkie POAK, które posiadają swój sztandar, prosimy o wystawienie pocztu sztandarowego. Osoba organizująca wyjazd autokaru proszona jest o zgłoszenie grupy pielgrzymów do biura AK DT do 30 kwietnia 2019 roku. Plan naszej pielgrzymki został dołączony do pisma.

Już dzisiaj zwracamy się do wszystkich członków POAK Diecezji Tarnowskiej o modlitwę w intencji tego wydarzenia, by przyniosło dla Akcji Katolickiej stokrotne owoce. W Starym Sączu będziemy się modlić w intencji poszczególnych POAK, za naszego Pasterza Biskupa Andrzeja, biskupów pomocniczych, asystentów parafialnych i dekanalnych, a także w intencji V Synodu Diecezji Tarnowskiej oraz działającego w ramach Akcji Katolickiej Uniwersytetu Jana Pawła II. Pragniemy także aby to wydarzenie przyczyniło się do ożywienia działalności wszystkich POAK Diecezji Tarnowskiej.

Szczęść Boże!

  

Asystent Kościelny                                              Prezes  Instytutu Akcji Katolickiej
Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej                              Diecezji Tarnowskiej

Ks. dr Jan Bartoszek                                                       mgr Robert Rybak

 

„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
św. Jan Paweł II

PROGRAM PIELGRZYMKI AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Z UDZIAŁEM ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ I PRZEMYSKIEJ
DO STAREGO SĄCZA – 18.05.2019R.

9.30 – Przyjazd i zawiązanie wspólnoty przy Ołtarzu Papieskim
10.10 – Słowo powitania wypowiedziane przez asystenta AK DT ks. dra Jana BARTOSZKA
10.15 – „Jan Paweł II – droga do świętości” wykład Ks. Prałat Sławomira ODERA,
postulatora procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II
11.00 – Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią JE ks. bpa Andrzeja JEŻA,
Pasterza Diecezji Tarnowskiej
12.30 – Agapa
13.15 – Program słowo-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II
13.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
14.00 – Zakończenie spotkania. Realizacja własnego programu.

Święty Janie Pawle II – Patronie Akcji Katolickiej w Polsce, módl się za nami.

 

PROGRAM PIELGRZYMKI ,,SANKTUARIA PODKARPACIA”

organizowanej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

19 maja sobota

6 30 wyjazd z Chomranic, parking dolny

  • Dębowiec, polskie La Salatte, Sanktuarium MB Saletyńskiej, oprowadzenie, orędzie.
  • Dukla, Sanktuarium Św. Jana z Dukli, klasztor oo. Bernardynów Msza Św., oprowadzenie.
  • Kalwaria Pacławska, Sanktuarium Męki Pańskiej i MB Kalwaryjskiej, Dróżki Kalwaryjskie (wygodne obuwie), obiadokolacja, nabożeństwa, nocleg,

20 maja niedziela

7 30 Msza Święta, śniadanie

  • Strachocina, Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski informacja o miejscu, obiad.
  • Stara Wieś, Kolegium Ojców Jezuitów i klasztor Sióstr Służebniczek

Starowiejskich, muzeum

około 18 00 przyjazd do Chomranic

Zapisy: u p. Marii Jabłońskiej w środy: 18 i 25 kwietnia po nowennie oraz 29 kwietnia od godz.1000 do 1100 w salce obok sali teatralnej. Przy zapisie należy podać PESEL i dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 70,00 zł. Pozostała kwota będzie zbierana w autokarze. Koszty pielgrzymki obejmują – transport, ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie (obiadokolacja, śniadanie i obiad), wstępy.

konkurs ak

Konkurs Plastyczny i Literacki dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Myśląc Ojczyzna- Jan Paweł II do Polaków”

organizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W etapie parafialnym tego konkursu, którego celem było promowanie wśród uczniów nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pierwszej rocznicy ustanowienia go patronem Akcji Katolickiej w Polsce, wzięło udział 31 uczestników z trzech szkół podstawowych naszej parafii – Klęczany 16 prac, Kłodne 7 prac i Krasne Potockie 8 prac. Uczniowie wykonywali prace plastyczne w formacie A3 lub pisali prace literackie nawiązujące do zaproponowanego tematu. Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę: zgodność z tematem i regulaminem, zawartość merytoryczną, poprawność językową, stronę graficzną, samodzielność oraz oryginalność oceniła 25 prac( 6 prac nie spełniało wymogów regulaminowych) i wyróżniła 8 prac, które zostały przekazane do oceny na etap diecezjalny.

W etapie diecezjalnym za prace plastyczne II miejsce i nagrody otrzymali Magdalena Wąsowicz – SP w Klęczanach i Artur Sołtys – SP w Kłodnem.

Bardzo dziękuję Dyrekcjom i Nauczycielom szkół oraz Rodzicom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu, a wszystkim uczniom gratuluję pomysłów i ciekawego ujęcia tematu konkursu oraz zastosowania zróżnicowanych technik. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Prezes POAK

Maria Jabłońska

Spotkanie kolędowe w dekanacie Nowy Sącz Zachód.

Dziecię nam się narodziło” – w dniu 5 stycznia br. odbyło się w parafii pw. Imienia NMP w Chomranicach spotkanie kolędowe Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z dekanatu. Pomimo niesprzyjającej pogody, ku radości organizatorów, na spotkanie przybyli prezesi i członkowie Akcji Katolickiej z parafii: Św. Heleny w Nowym Sączu i Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach wraz z księżmi asystentami oraz inicjatorzy utworzenia AK z parafii pw. MB Pocieszenia w Trzetrzewinie.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną przez księży asystentów – Stanisława Pachowicza i Łukasza Pukło.

W drugiej części spotkania nie zabrakło życzeń noworocznych, kolędowania, wymiany doświadczeń związanych z realizacją zadań oraz przyjacielskich rozmów. Ks. Stanisław Pachowicz – asystent dekanalny AK omówił przebieg peregrynacji obrazu i relikwii Św. Jana Pawła II, zaproponował wspólne wyjazdy na uroczystości wynikające z kalendarza wydarzeń Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Radość tego wspólnotowego spotkania niech towarzyszy nam każdego dnia , a jego owoce duchowe dają siłę w apostołowaniu.

Króluj nam Chryste!

Maria Jabłońska
prezes POAK

IMG_0067 IMG_0052 IMG_0032 IMG_0029 IMG_0017Akcja Katolickaobrazkjp

PROGRAM  PEREGRYNACJI  RELIKWII  I  OBRAZU 

ŚWIĘTEGO  JANA  PAWŁA  II

Chomranice, 18 czerwca 2019 r.

 

1800     Msza Święta

1915        Modlitwa Różańcowa

1950       Koronka do Bożego Miłosierdzia

2020     Nabożeństwo z odczytaniem próśb i podziękowań wiernych

2100      Apel Jasnogórski

2120       Błogosławieństwo wiernych relikwiami

2137        Modlitwa przy pomniku Św. Jana Pawła II.

 

19 czerwca:

630                 Msza Święta

700                 Modlitwa Różańcowa

 800         Msza Święta  dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego

1615               Koronka do Bożego Miłosierdzia

1645               Błogosławieństwo  relikwiami  wiernych i zakończenie peregrynacji.

 

 

Dar na 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II

W dniu 18 maj 2020 r., w 100-tną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Św. Jana Pawła II i Wielkiego Polaka, nasz POAK przeżywał świątecznie. O godz. 17 przeprowadziliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu z rozważaniami św. Jana Pawła II, a po nabożeństwie majowym podczas Mszy Świętej został poświęcony sztandar Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Do tej uroczystości członkowie stowarzyszenia przygotowywali się duchowo. Ze względu na wymogi związane z pandemią koronawirusa, była to formacja indywidualna poprzez odprawianie nowenny do naszego Patrona.

Święty Janie Pawle II, nasz Wielki Rodaku pomóż nam żyć Twoim nauczaniem, wstawiaj się za nami.

“Kto wierzy nigdy nie jest sam”

“Kto wierzy nigdy nie jest sam” – papież Benedykt XVI, to hasło tegorocznych rekolekcji Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, które odbyły się w domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w pierwszy weekend Wielkiego Postu.

Konferencje głosił Ks.dr hab. Jan Bartoszek – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej naszej diecezji. Oto kilka myśli skierowanych przez Ks. Rekolekcjonistę:

  • Metanoja – zmiana myślenia, odnowa życia i ciągłe szukanie odpowiedzi na pytanie, jakim jestem uczniem Jezusa? – udanym czy udawanym. Logika Jezusa oparta jest o walkę, klęskę i panowanie. Krzyż oznacza wyrzeczenie, zwycięstwo nad samym sobą. Stąd próby i doświadczenia w naszym życiu, czy moja wiara jest mocna? Nauka o Krzyżu jest trudna i obecnie często odrzucana. Współczesny człowiek nie chce przegrywać, kocha sam siebie. Próbą zmiany tego myślenia jest nauka o potrzebie wyrzeczenia, zwycięstwo nad samym sobą. Być uczniem Chrystusa to iść w życiu z jego trudami, problemami, doświadczeniami i nieszczęściami. Przykładem mocnej wiary jest Maryja. Niech to wezwanie modlitewne będzie nam pomocą -“Panie umocnij mnie, abym udźwignął ten krzyż.”
  • Wiara to doświadczenie wspólnoty Boga i ludzi. Jezus żąda od nas miłości, a miłość chce zrozumieć, jest szczera, bez obłudy. Z takiej miłości rodzi się miłosierdzie tj. czyn, słowo, modlitwa oraz życzliwość – dobre myślenie o drugim człowieku. Dzisiejszy świat jest niemiłosierny, jest chciwy i obłudny. Nauka Jezusa jest nauczaniem o przebaczaniu, miłość jest przebaczeniem.
  • Warunkiem bycia uczniem Jezusa jest czystość intencji czyli bezinteresowność. Motywacją jest bezinteresowne działanie, dobra intencja a nie szukanie uznania. Pan Jezus powiedział do Św. Siostry Faustyny – módl się o nawrócenie dusz grzesznych i nie ustawaj w wytrwałej modlitwie.

Niech te refleksje pomogą nam lepiej przeżyć Wielki Post i coś zmienić w swoim życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.  Panie umocnij naszą wiarę.

W tegorocznych rekolekcjach z naszego POAK udział wzięły: Teresa i Maria.

Komentowanie jest wyłączone