Święty Jan Paweł II w naszej parafii

 

18 czerwca 2019 r.  przybyły do naszej parafii relikwie i obraz Świętego Jana Pawła II. O godzinie 1800 w kościele zgromadzili się wszyscy członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i licznie przybyli parafianie. Przy śpiewie parafialnego chóru, w asyście Liturgicznej Służby Ołtarza, Kapłanów i przedstawicieli Akcji Katolickiej relikwie zostały uroczyście wprowadzone i złożone obok obrazu Wielkiego Polaka. Po modlitwie do Świętego i złożeniu kwiatów rozpoczęła się koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Stanisława Pachowicza, który również wygłosił homilię. Myślą przewodnią wygłoszonego kazania była myśl zawarta w słowach cyt. „Miejcie odwagę być dla siebie dobrzy, żyć miłością i dążyć do świętości”.

Po zakończonej Mszy Świętej i w czasie trwania nabożeństw licznie przybywający parafianie z wiarą i radością oddawali cześć Świętemu Janowi Pawłowi II przez ucałowanie relikwii. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przewodniczyli modlitwie różańcowej i koronce do Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwo różańcowe prowadzili członkowie grup działających w naszej parafii tj. chór, róże różańcowe matek i Rycerstwo Niepokalnanej, róże różańcowe rodziców modlących się za dzieci, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Caritas. Nabożeństwo z odczytaniem próśb i podziękowań wiernych poprowadził ksiądz Proboszcz, a Apel Jasnogórski młodzież. Prezes POAK oddała Świetemu Janowi Pawłowi II Akcję Katolicką w Polsce. Po błogosławieństwie wiernych relikwiami, procesyjnie udaliśmy się pod pomnik Wielkiego Papieża, gdzie po modlitwie i odśpiewaniu pieśni zakończyliśmy pierwszy dzień pobytu Jana Pawła II w naszej wspólnocie parafialnej.

Następnego dnia po porannej Mszy Świętej przedstawicielki POAK odmówiły różaniec, zanosząc do Boga za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II prośby i podziękowania złożone przez wiernych. Był to dzień zakończenia zajęć szkolnych, więc młodzież i dzieci ze szkół podstawowych naszej parafii – Chomranic, Klęczan, Kłodnego i Krasnego Potockiego dziękowały Bogu za szczęśliwie zakończony rok szkolny i katechetyczny i za wstawiennictwem Św. Janem Pawłem II prosiły o radosne i bezpieczne wakacje. Peregrynację zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, błogosłwieństwem relikwiami, po czym obraz i relikwie zostały przekazane przedstawicielom Akcji Katolickiej z parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

Wdzięczni Bogu za dar tej peregrynacji, zanosimy nasze błaganie do Świętego Jana Pawła II o dalszą opiekę i wypraszanie Bożego błogosławieństwa przez serce Maryi dla naszych Rodzin, dla naszej Parafii i Ojczyzny. Bądźmy ufni w Jego wstawiennictwo. Dziękujmy Bogu za Jego bogaty pontyfikat, za nauczanie, które nam zostawił, czytajmy i żyjmy nim.

Pragnę również podziękować Wszystkim uczestnikom za modlitwę i pomoc w organizacji tej doniosłej uroczystości, Bóg zapłać.

Prezes POAK

Maria Jabłońska

Komentowanie jest wyłączone