Święcenia Diakonatu

“Idźcie i Głoście”

W sobotę 20 maja  o godzinie 10.00 nasza Parafia przeżyła bardzo podniosłą uroczystość święceń diakonatu. Było  to wielkie wyróżnienie dla naszej Parafii ale też i wezwanie do szczególnej modlitwy za nowych diakonów wśród których było dwóch  naszych rodaków.

Tej wielkiej uroczystości przewodniczył  JE Ks.  Biskup Stanisław Salaterski, który podczas Eucharystii,  udzieli święceń diakonatu. Był obecny także Ks. Rektor i przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, kapłani parafii z których pochodzili kandydaci do diakonatu,  kapłani  z naszego  i sąsiednich dekanatów a także klerycy, siostry zakonne,  goście  i parafianie. I oczywiście byli obecni  Kandydaci do święceń diakonatu, ze swoimi  szanownymi rodzicami, krewnymi i gości.

Uroczystość ozdobił śpiew chóru parafialnego a wszyscy w skupieniu modlili się  razem z Księdzem Biskupem za nowych diakonów.  Natomiast Panie z  Parafialnego Caritas  przygotowały poczęstunek dla kleryków.

 

 

Komentowanie jest wyłączone