Pielgrzymka do Częstochowy i Lichenia

W dniach 10 – 11 lipca 2021r. odbyła się dwudniowa pielgrzymka parafialna do  Częstochowy i Lichenia. Wczesnym rankiem dotarliśmy na Jasną Górę, gdzie po powitaniu Matki Bożej  odśpiewaliśmy Godzinki ku czci NMP, a następnie uczestniczyliśmy w odsłonięciu obrazu i Mszy Świętej. Ojciec Paulin, który przewodniczył koncelebrze bardzo starał się poprawnie wypowiedzieć nazwę naszej miejscowości, ale za każdym razem brzmiała ona inaczej.  Mszę Świętą w intencji  parafian przed cudownym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej odprawił ks. Proboszcz.  Dalszym etapem naszego pielgrzymowania było również sanktuarium Królowej Polski tylko Bolesnej w Licheniu. W radosnym nastroju w godzinach przedpołudniowych dotarliśmy do Lasku Grąblińskiego, miejsca objawień Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi  Sikatce.  Po zakwaterowaniu,  pysznym obiedzie i krótkim odpoczynku udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Po indywidualnej modlitwie powitalnej uczestniczyliśmy w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. Następnie z bardzo fachową Panią Przewodnik  zwiedzaliśmy obiekty sakralne położone na  terenie sanktuarium. Odwiedzając te obiekty i chodząc alejkami czuje się obecność Maryi i  również ludzi, którzy się Jej całkowicie zawierzyli. W pomnikach, kamieniach   i budowlach jest zawarta nie tylko historia miejsca, ale również naszej Ojczyzny. Od godz. 2100 uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Maryjnym, na które  składał się: Apel Maryjny, wysłuchanie  i rozważanie Słowa Bożego, różaniec,  modlitwa za rodziny i pielgrzymów, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem jako poszczególny elementy tego nabożeństwa oraz procesja ze świecami. Nabożeństwo to jest ważnym elementem pobytu pielgrzymów w Sanktuarium. W niedzielny poranek wzięliśmy udział we Mszy Świętej koncelebrowanej przez wielu kapłanów opiekunów duchowych pielgrzymów pod przewodnictwem księży Marianów –  gospodarzy miejsca. Ksiądz Proboszcz również ofiarował  tę Mszę świętą za parafian, ale tym razem Chomranice wybrzmiały poprawnie. Niedziela w Licheniu była Dniem z bł. Marianną Biernacką, czyli dniem modlitw za teściowe i synowe, modlitw o właściwe relacje rodzinne i rozpoznawanie powołania.  Do godzin południowych czas wypełniliśmy indywidualnie wg swoich potrzeb   i możliwości, których w Licheniu jest wiele.  Mogła to być: modlitwa  w największym kościele w Polsce przed wizerunkiem Matki Bożej Licheńskiej, Golgota – wybudowana z betonu i kamieni, mająca labirynt przejść, grot, kapliczek, figur i płaskorzeźb.  Góra powstała, jako dzieło pokuty i przebłagania, muzeum w kolekcji, którego znajdują się zbiory  dotyczące historii Polski,  kolekcja obrazów, pamiątki więźniów sowieckich łagrów i obozów hitlerowskich oraz  wieża bazyliki jako punkt widokowy na panoramę okolicy i całego Sanktuarium.

Dziękując Bogu i Jego Matce oraz organizatorom szczęśliwie i szczęśliwi wróciliśmy do naszych domów ubogaceni spotkaniem z Maryją i sobą nawzajem.

Maria Jabłońska

Komentowanie jest wyłączone