O PANI MOJA, O MATKO MOJA, CAŁA SIĘ TOBIE ODDAJĘ !

To już po raz kolejny w naszym parafialnym w kościele zabrzmiały piękne słowa ofiarowania się Maryi przez nowe dziewczęta, które 8. grudnia dołączyły do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 14 nowych Maryjek przyjęło na siebie Cudowny Medalik Maryi oraz pelerynkę DSM. Dziękujemy Matce Bożej, że upodobała sobie wybrać tak wiele (ponad 40) dziewcząt z naszej parafii, aby poprzez szczególną bliskość z Nią w formacji Dziewczęcej Służby Maryjnej, jak Ona niosły Jezusa przez swoje życie. Dziękujemy również Siostrze Annie Marii za przygotowanie i prowadzenie DSM. Na tej Ewangelicznej drodze pomagają im zadania, do których każda zobowiązała się przyrzeczeniem złożonym publicznie we wspólnocie parafialnej. Są nimi: 1.Posłuszeństwo, 2.Wspólnota, 3.Radość, 4.Ofiara oraz 5.Przyjaźń z Jezusem. Niech sama Niepokalana wpiera i prowadzi Maryjki, aby na Jej wzór wypełniały to swoje młodzieńcze Maryjne powołanie.

Maryja w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia jest również szczególną Patronką innych grup działających w naszej parafii: Rycerstwa Niepokalanej – założonego przez św, Maksymiliana M. Kolbe, Patrona naszej nowej świątyni oraz Róż Różańcowych Rodziców powierzających Matce Bożej swoje dzieci. W tym dniu osoby trwające w nieprzerwanej modlitwie Różańcowej za swoje dzieci, uroczyście ponowiły również swoje przyrzeczenia.

Wyjątkowym wydarzeniem tego świętego dnia było poświęcenie obrazu św. Józefa – Opiekuna Kościoła świętego i Patrona Rodzin. Dlatego też ks. Proboszcz Stanisław Pachowicz, po modlitwie Litanią do św. Józefa, zawierzył temu największemu naszemu Orędownikowi w Niebie rodziny naszej parafii. Nieprzypadkowo została wybrana ta właśnie data, ponieważ 8. grudnia 2021 r. zakończył się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Św. Józefa. Obyśmy wszyscy zawierzyli swoje życie Jezusowi przez Przeczyste Serce św. Józefa i oddawali w Jego opiekę swoje rodziny, innych ludzi, cały Kościół święty i wszystkich Kapłanów, ucząc się każdego dnia naśladować Go w wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliźniego.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi i Przeczyste Serce świętego Józefa! Amen.

 

Komentowanie jest wyłączone