Misje Parafialne

Przez 6 dni nasza wspólnota parafialna gościła ks. dr Jerzego Smolenia, który głosił Misje Święte. W swoich naukach poruszał problemy, z którymi stykamy się na co dzień.  Podkreślał bardzo ważną rolę sakramentu pokuty i pojednania. Starał się odpowiadać na wszystkie stawiane przez młodzież pytania, które dotyczyły kwestii wiary, powołania czy też życia chrześcijańskiego. Mówił, jak ważne jest zaufanie Bogu, kilkukrotnie też podkreślał, że Bóg nas bezgranicznie kocha, mówiąc :  „ Bóg zakochał się w człowieku pomimo wszystko”. Cytując słowa św. Brata Alberta, że “powinno się być dobrym jak chleb”, nawoływał do poprawy życia. Nauczał, że nasze  postępowanie nie może nikomu odebrać chęci istnienia, oraz zachęcał „by być takim człowiekiem, aby nikt przy nas nie zwątpił w sens życia”. W nauce skierowanej do rodziców posłużył się słowami św. Jana Pawła II, że “uśmiechem nieba powierzonym Ziemi są dzieci”. Wskazywał też na wielką siłę wspólnej modlitwy. W jednej z nauk mówił także o testamencie z Krzyża – o tym,  że Maryja jest naszą Matką. W środę 29 marca pożegnaliśmy ks. Misjonarza, który udzielił wszystkim zebranym misyjnego błogosławieństwa.

Michał Dudzik

Komentowanie jest wyłączone