Triduum Paschalne

Jak co roku w naszej Parafii odbyło się Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek rozważaliśmy tajemnicę ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, a także zgłębialiśmy Chrystusowe przykazanie miłości. W trakcie obrzędów Wielkiego Piątku oddaliśmy cześć Krzyżowi Jezusa Chrystusa, a następnie do godziny 24 czuwaliśmy przy Chrystusie w Grobie Pańskim. W Wielką Sobotę po święceniach pokarmów o godzinie 20:00 uczestniczyliśmy w obrzędach Wigilii Paschalnej, by następnego dnia o godzinie 6:00 przejść w uroczystej procesji rezurekcyjnej za Zmartwychwstałym Chrystusem.

Podobnie jak w poprzednich latach, w Triduum Paschalnym wzięła udział duża liczba Parafian. W tym miejscu wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy przez swoje zaangażowanie, uczestnictwo i poświęcony czas pomogli całej Parafii przeżyć te święte dni.

 

Komentowanie jest wyłączone