Kolędnicy Misyjni

W Święto Świętego Szczepana, 15 minut przed każdą Mszą świętą, był wyświetlany film o pracy Misjonarzy, o wykonanych przez nich dziełach, możliwych dzięki działalności Kolędników Misyjnych i dobroci ofiarodawców. Również na Mszach Świętych została przedstawiona scenka kolędnicza oraz zebrane zostały przez Kolędników Misyjnych ofiary przeznaczone na pomoc misjonarzom w realizowaniu kolejnych projektów misyjnych.

Tak bardzo dziękujemy Kolędnikom Misyjnym,  Siostrze Annie Marii,  a także Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie dzieci, osobom które przekazały dla Parafii części strojów i rekwizytów misyjnych,  oraz drogim Parafianom i Gościom za złożone ofiary.

 

Komentowanie jest wyłączone