Wielki Tydzień 2022

Jak co roku w naszej Parafii odbyło się Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek rozważaliśmy tajemnicę ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, a także zgłębialiśmy Chrystusowe przykazanie miłości. W trakcie obrzędów Wielkiego Piątku oddaliśmy cześć Krzyżowi Jezusa Chrystusa, a następnie do godziny 24 czuwaliśmy przy Chrystusie w Grobie Pańskim. W Wielką Sobotę po święceniach pokarmów o godzinie 20:00 uczestniczyliśmy w obrzędach Wigilii Paschalnej, by następnego dnia o godzinie 6:00 przejść w uroczystej procesji rezurekcyjnej za Zmartwychwstałym Chrystusem.

Bardzo serdecznie dziękuję Drogim Parafianom, Księdzu Piotrowi, Księdzu Grzegorzowi i Diakonowi Jarkowi, Siostrom Karmelitankom, Nadzwyczajnym Szafarzom, Orkiestrze, Służbie Liturgicznej, Strażakom, Górnikom, Młodzieńcom stojącym przy grobie i osobie, która pomogła przygotować stroje, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, niosącym sztandary, feretrony i świece. Dziękuję siostrze Ligii oraz tym, którzy byli zaangażowani przy robieniu ciemnicy i grobu oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób angażują się w działalność naszej wspólnoty Parafialnej. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

Komentowanie jest wyłączone