Przyjęcie do DSM

„O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję…” Tak w naszej parafialnej świątyni brzmiały słowa Modlitwy Ofiarowania się Maryi, którą 8. grudnia b.r. wypowiedziały uroczyście podczas wieczornej Eucharystii dwadzieścia dwie nowoprzyjęte do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej dziewczynki. Słuchając ich przyrzeczenia, w którym zobowiązywały się m.in. do wypełniania Pięciu Zadań Dziecka Maryi, można było odnieść wrażenie, że te młode, pełne zapału serca są całkowicie ukryte i chronione w czystym Sercu Niepokalanej Maryi i, że żadna ciemność w życiu nigdy nie przeszkodzi im całą siłą kochać Maryję, a z Nią – Jej Syna Jezusa. I tego właśnie im życzymy: aby wytrwały, aby naśladowały Maryję w codzienności życia, aby były wierne Jej pragnieniu, poprzez które zaprosiła Ona te dziewczęta do szczególniejszej bliskości z Sobą. Być może Mama Jezusa i nasza wybrała już też spośród nich takie serca, w których złożyła ziarno powołania do służby Panu Jezusowi w Kościele?…

Przy tej wyjątkowej okazji dziękujemy naszym Kapłanom, a szczególnie Ks. Proboszczowi Stanisławowi i ks. Adamowi za modlitwę, wspieranie i tworzenie serdecznej atmosfery wśród Maryjek. Składamy szczególne podziękowania także Rodzicom tych dziewcząt za świadectwo życia, trud i czas poświęcany w wielorakie zaangażowanie na rzecz DSM. Bóg zapłać…  Ave  Maria !

Komentowanie jest wyłączone