Jubileusz 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej

Dnia 19 września 2020r., odbyła się uroczystość jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, w której wzięła udział delegacja z naszej Parafii. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Tarnowskiej Katedrze pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Andrzeja Jeża- Biskupa Tarnowskiego. Po Mszy Świętej dalsze uroczystości odbyły się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie głos zabrali: JE Ks. Bp Andrzej Jeż, mgr Robert Rybak- Prezes DIAK, ks. dr hab. Jan Bartoszek- Asystent Kościelny DIAK oraz zaproszeni goście.

Komentowanie jest wyłączone