Tydzień Misyjny w naszej Parafii

Hasłem tegorocznego tygodnia misyjnego były słowa: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Tegoroczny tydzień misyjnego świętowania był dla nas okazją do głębokiej modlitwy, misyjnego zaangażowania parafii i wspólnot oraz odnowy ducha. Dziękujemy wszystkim grupom działającym przy parafii za zaangażowanie w tak piękne przeżywanie tygodnia misyjnego.

Komentowanie jest wyłączone