Pogrzeb

1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną, która nawiązuje do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny. Poprzez pogrzeb Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei.

2. Formalności związane z pogrzebem rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:

  • Akt zgonu z USC
  • Informację o przyjęciu sakramentów świętych

Pozostałe informacje są przekazywane w kancelarii

3. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy świętej pogrzebowej – przyjęcie Komunii świętej – jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

4. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

  • Msze święte zamawiane przez uczestników pogrzebu
  • Msza święta w rocznicę śmierci
  • Msza święta w innych terminach (np. w dzień imienin)
  • “Wypominki” w miesiącu listopadzie lub roczne

5. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan 1184  §1 stanowi: “Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,
  • inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.”

6. Dziękujemy  Panu Jackowi Michalikowi za administrowanie cmentarzami. Bóg zapłać. Od 1 maja 2016 roku obowiązki te będzie pełnił Pan Paweł Włodarczyk. Telefon nowego Administratora:  (694 405 012).

Komentowanie jest wyłączone