Pielgrzymowanie do Św. Stanisława Biskupa i Męczennika

W dniu 20 maja 2023r. wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak, tym razem do Bazyliki Mniejszej w Szczepanowie. Pielgrzymowali członkowie Akcji Katolickiej z Marcinkowic, Trzetrzewiny i Chomranic oraz sympatycy naszego stowarzyszenia. W Szczepanowie uczestniczyliśmy w Eucharystii i nabożeństwie ku czci Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Organizatorem tego spotkania formacyjno-modlitewnego był Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Prof. Tadeusz Borutka – diecezjalny asystent AK diecezji bielsko – żywieckiej. Mówił o roli świeckich Kościele, w tym szczególnie członków Akcji Katolickiej.

Po Eucharystii konferencję nt. Św. Stanisław ze Szczepanowa w nauczaniu Św. Jana Pawła II wygłosił ks. prof. Antoni Żurek. Po jej zakończeniu pielgrzymi udali się na agapę i zwiedzanie obiektów sanktuaryjnych. O godz. 12  rozpoczęło się nabożeństwo ku czci Św. Stanisława, wyruszyliśmy  procesją z relikwiami św. Stanisława,  św. Wojciecha i św. Jana Pawła II  do kaplicy narodzenia patrona Polski i chrześcijańskiego ładu społecznego. W czasie drogi odmawiano modlitwę różańcową z  rozważaniami zaczerpniętymi z nauczania Św. Jana Pawła II. Procesja ta była manifestacją  szacunku  do Jana Pawła II – patrona Akcji Katolickiej. Uroczystości zakończono błogosławieństwem pielgrzymów.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy grotę lurdzką w Porąbce Uszewskiej, gdzie odśpiewaliśmy litanię loretańską powierzając Matce Bożej nas samych,  nasze rodziny, a także całą naszą wspólnotę parafialna.

Prezes POAK Maria Jabłońska

Komentowanie jest wyłączone