II Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich

Dnia 25 Listopada 2023 roku miało miejsce II Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Forum Przewodniczył Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Program obejmował dwie Konferencje, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz Msze Świętą pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego. Celem Forum była formacja członków Parafialnych Rad Duszpasterskich oraz wspólna modlitwa. W Forum uczestniczyli również przedstawiciele Naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w życie Naszej Parafii.

Komentowanie jest wyłączone