Błogosławieństwo nowych ministrantów

Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożne, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej. Tak nam dopomóż, Panie, Boże wszechmogący.

Tymi słowami 4 nowych ministrantów prosiło Boga o pomoc w świeżo rozpoczętej posłudze przy ołtarzu Pańskim. Gratulujemy im i ich rodzicom, krewnym i przyjaciołom chłopców, którzy postanowili obrać Chrystusa za swojego Króla.

Komentowanie jest wyłączone