Róże Różańcowe Rodziców

Różaniec Rodziców

Różaniec Rodziców

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe i dobrze pokierowało swoim życiem. Istnieje jednak wiele zagrożeń, które mogą to utrudnić, lub już dotykają dziecko. Odpowiedzią na nie, jaką mogą udzielić wierzący rodzice jest zwrócenie się o pomoc do Boga. Modlitwa różańcowa jest również modlitwą, która uzdrawia relacje w rodzinie.

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA z Gdańska. Dzieło to ma na celu propagowanie modlitwy różańcowej rodziców i powstawania grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

Dana grupa Różańca Rodziców stanowi pewnego rodzaju małą wspólnotę modlitwy, w tej wspólnocie poszczególne intencje stają się wspólne. W ten sposób codziennie za każde z dzieci objętych tą modlitwą odmówiony jest cały różaniec. Każda z osób odmawiając swoją dziesiątkę różańca rozważa sobie przypisana tajemnicę różańcową. Nie ma konieczności uczestniczenia w inicjatywach związanych z Różą, najważniejsza jest modlitwa.

Rodzice obejmując modlitwą swoje dzieci (ich współmałżonków), jak również chrześniaków, modlą się w następujących intencjach:

 • aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów,
 • błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości,
 • rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę,
 • uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku,
 • w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

 

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców mogą:

 • przede wszystkim rodzice naturalni,
 • rodzice, którzy zaadoptowali dzieci,
 • rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
 • rodzice pozostający w separacji i rozwiedzieni,
 • rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga także takie trudne sytuacje uporządkować,
 • wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci,
 • wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do modlitwy w intencji dzieci, których rodzice nie chcą się podjąć takiej modlitwy.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.rozaniecrodzicow.pl

Szczególnie warto przeczytać:

https://rozaniecrodzicow.pl/testimony – świadectwa modlących się rodziców na temat owoców uzyskanych przez tą formę modlitwy

https://rozaniecrodzicow.pl/faq – pytania i odpowiedzi czy warto się przyłączyć i w jakim celu
Obecnie w naszej Parafii istnieją następujące Róże Różańcowe Rodziców pw.:

 • Św. Joanny Beretty – Molli,
 • Św. Dzieci Fatimskich – Hiacynty i Franciszka,
 • Św. Zelii i Ludwika Martin (uświęcać można się także w małżeństwie),
 • Św. Józefa
 • Św. Jana Pawła II

 

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

Kontakt: Danuta Szydełko, tel. 512 987 925, e-mail: lszydelko@o2.pl

Komentowanie jest wyłączone