Ogłoszenia parafialne

Chomranice 26 VI 2022

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś o 15.30 nabożeństwo czerwcowe o później Msza Święta.
 2. W tym tygodniu Msza Święta codziennie o godzinie 6.30 a od środy również o godz.18.00.
 3. W środę wypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Zachęcamy wszystkich do udziału we Mszy Świętej w tak piękną uroczystość. W tym dniu w sposób szczególny będziemy się modlić w intencji Ks. Piotra z okazji Imienin a także za Papieża Franciszka. Po Mszy Świętej o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy i nabożeństwo czerwcowe. Wszystkie Mszę Święte odprawiane będą w nowej świątyni.
 4. W przyszłą niedzielę będziemy gościć Misjonarza pracującego wśród mieszkańców Kuby, dawnego naszego wikariusza, Księdza Grzegorza Kozioła. Ksiądz Grzegorz powie do nas Słowo Boże i zbierze do puszek ofiary na wsparcie jego działalności misyjnej.
 5. W czwartek o 17.00 Godzina Święta i ostatnie nabożeństwo czerwcowe a później Msza Święta. W I piątek  o godz. 17.30  nabożeństwo I piątku a po nim Msza Święta. W  I sobotę o godzinie 17.00 kolejne Nabożeństwo Pierwszych Sobót a o 18.00 Msza Święta. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tych nabożeństwach. Będziemy spowiadać w środę i czwartek dzieci i młodzież, natomiast w piątek osoby starsze.
 6. Tak bardzo dziękujemy kolejnym rodzinom z Kłodnego za sprzątanie naszych świątyń. Bóg zapłać. Na ten tydzień o troskę o nasze świątynie prosimy kolejne rodziny.
 7. W najbliższy wtorek Dziewczęca Służba Maryjna wyjeżdża na dwudniową wycieczkę do Muszyny i Krynicy. Przy tej okazji pragniemy podziękować wszystkim osobom, dzięki którym ten wyjazd jest możliwy. Między innymi składamy serdeczne „Bóg zapłać” Drogim Parafianom, którzy wzięli udział w kiermaszu Bożonarodzeniowym a także Parafialnemu Oddziałowi Caritas za dofinansowanie wyjazdu. Naszą wdzięczność wyrażamy w modlitwie.
 8. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zaprasza na XX Sądecki Festiwal Muzyki Organowej w najbliższy czwartek, tj. 30 czerwca o godz. 19:00 do Kościoła św. Kazimierza w Nowym Sączu Wstęp na wszystkie koncerty Festiwalu jest bezpłatny.
 9. Organizatorzy festiwalu SKOWRONECZEK, serdecznie zapraszają na koncert laureatów, który odbędzie się w niedzielę 3 lipca o godz. 17.00 w Sądeckim Amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Wśród pięknie śpiewających dzieci z całej polski, będą także goście z Włoch, Słowacji i Ukrainy, a koncert zaszczyci swą obecnością Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, Ambasador RP w Rzymie – Anna Maria Anders oraz goście z miast partnerskich Nowego Sącza. Więcej informacji na stronie www.festiwalskowroneczek.pl oraz na plakacie. Bezpłatne bilety wstępu są do odebrania w zakrystii.
 10. Na tablicy ogłoszeń znajduje się również plakat dotyczący Odpustu Tuchowskiego. Ojcowie Redemptoryści serdecznie zapraszają.
 11. W miesiącu lipcu odprawiane będą Msze Św. Gregoriańskie za śp.:  + Zenona Jabłońskiego, + Ludwikę Dziedzic, + Mieczysława Lupę, + Annę Augustyn, + Józefa Kusiona, + Elżbietę Mamcarz, + Katarzynę Osada, + Zofię Woźniak, + Tomasza Kożucha.

 

 

Chomranice, dnia 19 czerwca 2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Trwa OKTAWA BOŻEGO CIAŁA. W dniu dzisiejszym Msze Święte o godz. 7.00, 9.00, 11.00. O30 procesja eucharystyczna a po przyjściu do świątyni Msza Święta.
 2. W dniu dzisiejszym przeżywamy Diecezjalne Święto Rodziny. Dołączmy myślą do zgromadzonych przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu rodzin, i dziękujemy Bogu za każde małżeństwo i rodzinę, i prosimy o Jego błogosławieństwo w drodze do świętości.
 3. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 6.30 i do piątku o 18.00 z procesją eucharystyczną. Zachęcamy do udziału w procesjach i nabożeństwach czerwcowych.
 4. W środę Msza Święta z procesją w nowej świątyni.
 5. W czwartek przeżywać będziemy uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Również w czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała z poświęceniem wianków z ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo rodzin z dziećmi. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
 6. W piątek wypada UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Serdecznie prosimy, aby w tym dniu w naszych modlitwach pamiętać o wszystkich kapłanach.
 7. W tym dniu, członkowie Straży Honorowej podejmą całodzienną, wynagradzającą adorację Najświętszego Sakramentu w nowym kościele – od zakończenia  Mszy świętej na zakończenie roku szkolnego, aż do godziny 18.00. Wszystkich pragnących przyłączyć się do adoracji serdecznie zapraszamy. O godz. 18.00 odmówimy Litanię do Serca Pana Jezusa, i akt ofiarowania rodzaju ludzkiego i pójdziemy z procesją wokół kościoła. Po procesji Msza święta. Ze względu na uroczystość, w piątek nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych.
 8. Również w piątek o godz. 8.00 będzie Msza Święta z okazji zakończenia Roku Szkolno-Katechetycznego i rozpoczęcia wakacji. Bardzo serdecznie zapraszamy Uczniów naszych Szkół, Dyrekcje, Grona Pedagogiczne, Rodziców i wszystkich pracowników Szkół, aby wspólnie podziękować za miniony rok szkolny i prosić o łaski na czas wakacji. Spowiedź Święta dla dzieci i młodzieży będzie przed mszami porannymi i wieczornymi.
 9. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
 10. W przyszłą niedzielę, 26 czerwca, księża jezuici zapraszają na zewnętrzną Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jak co roku procesja na sądecki Rynek wyruszy po Mszy św. o godz. 16.00 z sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, gdzie odmówimy Litanię  i  Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
 11. Tak bardzo dziękujemy poszczególnym miejscowościom za wykonanie tak pięknych ołtarzy na Boże Ciało a tym, którzy odpowiedzieli na Miłość Chrystusa, za udział w procesji. Dziękujemy za obecność: delegacji Górników, Strażaków; wszystkich grup parafialnych, niewiastom ze światłem, służbie liturgicznej, dziewczynkom z DSM – u i sypiącym kwiatki, chłopcom z dzwonkami, dzieciom komunijnym i młodzieży bierzmowanej. Bardzo dziękujemy niosącym feretrony, chorągwie i sztandary. Dziękujemy orkiestrze i chórowi za uświetnienie tej doniosłej uroczystości pięknym graniem i śpiewem, strażakom za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem a wszystkim obecnym na procesji za pełne wiary w niej uczestnictwo. Dziękujemy także za wykoszenie traw przy plebani, kościołach i przy drodze procesyjnej. Niech Bóg stokrotnie wynagrodzi.
 12. Dziękujemy mieszkańcom Kłodnego za sprzątanie naszych świątyń. Na ten tydzień troskę o nasze świątynie powierzamy kolejnym rodzinom.

 

 

 

 

 

Warszawa, 3 października 2020 r.

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do
gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Komentowanie jest wyłączone