Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zostało powołane w 1934 roku jako gałązka Akcji Katolickiej. W okresie międzywojennym szybko się rozwijało, ale w czasach komunizmu zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1990 roku KSM został niejako wskrzeszony. Celem stowarzyszenia jest formacja religijna i patriotyczna młodzieży.

W naszej parafii grupa młodzieżowa jest jeszcze na drodze do sformalizowanej obecności w strukturach KSM – u. Niemniej grupa młodzieżowa działa i podejmuje różnorodne inicjatywy, jak na przykład: przygotowanie Dróg Krzyżowych dla młodzieży w Wielkim Poście, a także jasełek w Bożym Narodzeniu, organizowanie Akcji Znicz czy przygotowanie modlitewnego czuwania dekanalnego.

Opiekun: ks. Piotr Cichoń

Spotkania: każdy piątek – wieczorem

Komentowanie jest wyłączone