Akcja Katolicka

 

Akcja Katolicka

ABY NASZA POSTAWA ZACHĘCAŁA INNYCH

DO WIARY W JEZUSA CHRYSTUSA.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, której celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej i współodpowiedzialność za rozwój Kościoła we współpracy z hierarchią kościelną.

Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1930 roku. Jej działalność została przerwana w 1953 roku przez władzę komunistyczną. W 1993 roku papież Jan Paweł II wyraził wolę reaktywowania w naszej Ojczyźnie struktur Akcji Katolickiej. W 1995 roku Konferencja Episkopatu Polski powołała dekretem Akcję Katolicką i rok później zatwierdziła statut stowarzyszenia. Patronami Akcji Katolickiej w Polsce są Święty Wojciech i Święty Jan Paweł II, a świętem jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chomranicach został erygowany w dniu 21 grudnia 2016 roku, a uroczystego przekazania dokumentów dokonał Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – ks. dr Jan Bartoszek w dniu 6 stycznia 2017 roku. Oddział liczy obecnie 13 członków.

 

dekretAK

 


Asystent Kościelny: ks. proboszcz Stanisław Pachowicz

Prezes: Maria Jabłońska

Spotkania: pierwszy piątek miesiąca

PROGRAM PIELGRZYMKI ,,SANKTUARIA PODKARPACIA”

organizowanej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

19 maja sobota

6 30 wyjazd z Chomranic, parking dolny

  • Dębowiec, polskie La Salatte, Sanktuarium MB Saletyńskiej, oprowadzenie, orędzie.
  • Dukla, Sanktuarium Św. Jana z Dukli, klasztor oo. Bernardynów Msza Św., oprowadzenie.
  • Kalwaria Pacławska, Sanktuarium Męki Pańskiej i MB Kalwaryjskiej, Dróżki Kalwaryjskie (wygodne obuwie), obiadokolacja, nabożeństwa, nocleg,

20 maja niedziela

7 30 Msza Święta, śniadanie

  • Strachocina, Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski informacja o miejscu, obiad.
  • Stara Wieś, Kolegium Ojców Jezuitów i klasztor Sióstr Służebniczek

Starowiejskich, muzeum

około 18 00 przyjazd do Chomranic

Zapisy: u p. Marii Jabłońskiej w środy: 18 i 25 kwietnia po nowennie oraz 29 kwietnia od godz.1000 do 1100 w salce obok sali teatralnej. Przy zapisie należy podać PESEL i dokonać wpłaty zaliczki w kwocie 70,00 zł. Pozostała kwota będzie zbierana w autokarze. Koszty pielgrzymki obejmują – transport, ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie (obiadokolacja, śniadanie i obiad), wstępy.

konkurs ak

Konkurs Plastyczny i Literacki dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej „Myśląc Ojczyzna- Jan Paweł II do Polaków”

organizowany przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

W etapie parafialnym tego konkursu, którego celem było promowanie wśród uczniów nauczania św. Jana Pawła II w odniesieniu do Ojczyzny z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pierwszej rocznicy ustanowienia go patronem Akcji Katolickiej w Polsce, wzięło udział 31 uczestników z trzech szkół podstawowych naszej parafii – Klęczany 16 prac, Kłodne 7 prac i Krasne Potockie 8 prac. Uczniowie wykonywali prace plastyczne w formacie A3 lub pisali prace literackie nawiązujące do zaproponowanego tematu. Komisja Konkursowa biorąc pod uwagę: zgodność z tematem i regulaminem, zawartość merytoryczną, poprawność językową, stronę graficzną, samodzielność oraz oryginalność oceniła 25 prac( 6 prac nie spełniało wymogów regulaminowych) i wyróżniła 8 prac, które zostały przekazane do oceny na etap diecezjalny.

W etapie diecezjalnym za prace plastyczne II miejsce i nagrody otrzymali Magdalena Wąsowicz – SP w Klęczanach i Artur Sołtys – SP w Kłodnem.

Bardzo dziękuję Dyrekcjom i Nauczycielom szkół oraz Rodzicom za pomoc w przeprowadzeniu konkursu, a wszystkim uczniom gratuluję pomysłów i ciekawego ujęcia tematu konkursu oraz zastosowania zróżnicowanych technik. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

Prezes POAK

Maria Jabłońska

Spotkanie kolędowe w dekanacie Nowy Sącz Zachód.

Dziecię nam się narodziło” – w dniu 5 stycznia br. odbyło się w parafii pw. Imienia NMP w Chomranicach spotkanie kolędowe Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z dekanatu. Pomimo niesprzyjającej pogody, ku radości organizatorów, na spotkanie przybyli prezesi i członkowie Akcji Katolickiej z parafii: Św. Heleny w Nowym Sączu i Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach wraz z księżmi asystentami oraz inicjatorzy utworzenia AK z parafii pw. MB Pocieszenia w Trzetrzewinie.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną przez księży asystentów – Stanisława Pachowicza i Łukasza Pukło.

W drugiej części spotkania nie zabrakło życzeń noworocznych, kolędowania, wymiany doświadczeń związanych z realizacją zadań oraz przyjacielskich rozmów. Ks. Stanisław Pachowicz – asystent dekanalny AK omówił przebieg peregrynacji obrazu i relikwii Św. Jana Pawła II, zaproponował wspólne wyjazdy na uroczystości wynikające z kalendarza wydarzeń Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Radość tego wspólnotowego spotkania niech towarzyszy nam każdego dnia , a jego owoce duchowe dają siłę w apostołowaniu.

Króluj nam Chryste!

Maria Jabłońska
prezes POAK

IMG_0067 IMG_0052 IMG_0032 IMG_0029 IMG_0017

Komentowanie jest wyłączone